دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر – اسفند ۱۳۹۶

نیرو پارسه با نماییندگی رسمی و انحصاری شرکت سولارنوای آلمان

در دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ، بهره وری و صرفه جویی انرژی شرکت کرد

این نمایشگاه ۲ تا ۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد