مزایده ها

برای دریافت فرم های مزایده روی تصاویر مربوطه کلیک کنید


مزايده فروش ضايعات كابل

فرم پیشنهاد شرکت در مزایده فروش کانکس و کانتینر 40 فوت در تنکابن


فرم پيشنهاد شركت در مزايده فروش ضايعات آهن آلات

پس از تکمیل ، فرم مزایده را به آدرس شرکت ارسال فرمایید .