سمینار آموزشی اپراتورهای نیروگاه 29مگاواتی فولاد سبا