تاثیر کرونا بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر + فایل pdf

کرونا بسیاری از نهادها، دستگاه ها، ساختار‌های اجتماعی و روابط بین فردی و صنایع را تحت تاثیر قرار داده است. گزارش به بررسی اجمالی تاثیر بیماری کویید- ۱۹ بر وضعیت انرژی جهان و به طور ویژه روند توسعه و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش انرژی‌های پاک در پاسخ به این بحران و ارزیابی آینده انرژی‌های تجدیدپذیر پس از این بیماری، پرداخته است.


کرونا، ویروسی تاجدار و پدیده‌ای نوظهور که تمام جنبه‌های زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده است. ویروسی که جهان مدرن را که سرعت به یک قاعده در آن تبدیل شده است به کاهش فعالیت، بازنگری و بازسازی خویش فراخوانده است.
انرژی‌های تجدیدپذیر و فعالان این حوزه نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ لذا اندیشیدن به دوران کرونا و دورنگاهی به عصر پساکرونا از هم اکنون ضروری است. چرا که این تصور وجود دارد که کرونا بسیاری از نهادها، دستگاه ها، ساختار‌های اجتماعی و روابط بین فردی و صنایع را دچار تغییرات بنیادین کند. در مورد پدیده‌ای صحبت میکنیم که یکی از مختصات آن ناشناخته بودن آن در سطح جهان است.

بر همین اساس گزارش حاضر با هدف بررسی اجمالی تاثیر بیماری کویید- ۱۹ بر وضعیت انرژی جهان و به طور ویژه روند توسعه و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش انرژی‌های پاک در پاسخ به این بحران و ارزیابی آینده انرژی‌های تجدیدپذیر پس از این بیماری، تهیه شده است.

برای دریافت فایل pdf لینک کلیک کنید.