تله موج یا تله خطی چیست؟

• ارتباطات موج حامل از فرکانس ۱۵۰ کیلوهرتز تا ۸۰۰ کیلوهرتز برای ارسال تمام ارتباطات استفاده می‌کند.

• این فرکانس بالا به اجزای سیستم قدرت که برای کارکرد ۵۰ یا ۶۰ هرتز طراحی شده اند آسیب می‌زند.

به تله‌های موجی، تله‌های خطی نیز می‌گویند.

کاربرد‌های تله موج

۱. تله‌های خط در ارتباطات خطوط برق برای جلوگیری از اتلاف بی رویه قدرت سیگنال حامل و به حداقل رساندن تداخل سیستم‌های سیگنال دهی حامل در خطوط انتقال مجاور استفاده می‌شوند.

۲. آن‌ها به صورت سری در یک خط انتقال نیرو وارد می‌شوند تا سیگنال حامل فرکانس بالا را به بخش‌های خط مناسب محدود کنند.

۳. امپدانس بالایی در باند فرکانس حامل (۴۰ تا ۵۰۰ کیلوهرتز) ارائه می‌کنند و از افت قدرت سیگنال جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این، امپدانس در فرکانس توان (۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز) ناچیز است، تا از تداخل در انتقال برق جلوگیری شود.