سال نو مبارک

 

گشت گرداگرد مهر تابناک،ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان ،ای تو گرداننده ی مهر و سپهر
برترینش کن برایش این زمان و این زمین
با آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما
 سال نو مبارک 🌹🌱
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه