ظرفیت تولید برق به ازای هر ایرانی به یک هزار وات رسید

سرانه ظرفیت تولید برق به ازای هر ایرانی با رسیدن ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۳ هزار و ۳۵۰ مگاوات در سال گذشته، برای نخستین بار به هزار وات رسید.


سال گذشته دو هزار و ۸۵۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل نیروگاه‌های حرارتی، تولیدپراکنده و تجدیدپذیر وارد مدار شد و ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۳ هزار و ۳۵۰ مگاوات رسید؛ به این ترتیب قدرت سرانه نصب شده کشور به یک هزار وات به ازای هر نفر رسید که این شاخص، فاکتور ملموسی در رشد، توسعه و رفاه اجتماعی است.

با وجود تحریم‌های ظالمانه و شرایط دشوار بین المللی، با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های متخصصان صنعت برق در ساخت داخل واحدهای نیروگاه‌های کشور حتی در سال گذشته بیشترین ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به میزان دو هزار و ۲۵۱ مگاوات احداث شد که در سال‌های پیشتر بی‌سابقه است.

پارسال بیشترین ظرفیت تولید به میزان سه هزار و ۳۴۸ مگاوات محقق شد.

افزایش ظرفیت تولید برق از شهریورماه ۱۳۹۲ تا پایان سال یک هزار و ۶۲ مگاوات بود که ۸۰۲ مگاوات از این ظرفیت در نیروگاه‌های حرارتی و ۲۶۰ مگاوات نیز در نیروگاه‌های برق‌آبی ایجاد شد. این رقم در سال ۱۳۹۳ به دو هزار و ۸۶۹ مگاوات افزایش یافت.

میزان افزایش ظرفیت نصب شده در نیروگاه‌های حرارتی، برق‌آبی، تولید پراکنده و تجدیدپذیر و همچنین اقدامات مرتبط با ارتقای عملکرد و رفع محدودیت‌های حرارتی، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۹۴۳ مگاوات و در سال ۱۳۹۵ سه هزار و ۶۳ مگاوات بود.

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۲۵۶۶، ۱۸۲۴ و ۳۳۴۸ مگاوات بود.

منبع : ایرنا