عدم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دلیل کمبود منابع مالیست

معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا گفت: بابت هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر که در گذشته ۲۰۰۰ دلار هزینه می‌شد، اکنون ۶۰۰ دلار هزینه می‌شود.


آرش امیدی گفت: منابع کافی برای پرداخت هزینه‌های تمام شده در حوزه نیروگاه‌ها در نظر گرفته نشده و در پرداخت با چالش مواجه شدند که همین موضوع سبب احداث تنها ۹۰۴ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور شده است.

او گفت: در حال حاضر هزینه تجهیزات مرتبط با حوزه تجدیدپذیر‌ها رو به کاهش است، یعنی بابت هر کیلو وات ساعت برق تجدیدپذیر که در گذشته ۲۰۰۰ دلار هزینه می‌شد، اکنون ۶۰۰ دلار هزینه می‌شود.

معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا گفت: در عین حال ظرفیت بهره‌وری از ۱۴ درصد به ۲۲ و ۲۴ درصد رسیده است. یعنی هم هزینه‌ها کاهش یافته و هم اینکه به دلیل نوآوری، ضریب بهره‌وری بالا رفته است؛ بنابراین اگر قیمت گاز را با نرخ صادراتی محاسبه کنیم، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی قابل رقابت با نیروگاه‌های فسیلی هستند، ضمن اینکه مضرات آلایندگی را نیز ندارند.