مانور قطع برق دستگاه‌های دولتی و غیردولتی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مانور قطع برق دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با حضور وزیر نیرو در ۱۲ اریبهشت ماه خبر داد.


حسین صبوری در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان تهران افزود: در تهران ۱۲۴ انشعاب برق بیمارستانی داریم که ۱۳۶ مگاوات برق را به خود اختصاص می‌دهند و جزو اولویت ما نیز تامین برق مورد نیاز بیمارستان هاست.

وی گفت: تاکنون ۱۲ بیمارستان دولتی و غیر دولتی نیز اضافه شده اند که ۵۰ مگاوات نیز برق به آن‌ها اختصاص پیدا کرده و برخی انشعاب نصب شده برخی نیز در حال نصب است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: تامین برق بیمارستانها، به ویژه بیمارستان‌های جدید در دستور کار است، اما پایداری ۱۰۰ درصدی شبکه، قابل تامین نیست.

آقای حسین صبوری در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا افزود:​ در تهران ۵ میلیون مشترک داریم که تامین برق آن‌ها در اولویت ماست، اما در تامین برق بیمارستان‌ها در اولویت اصلی ما قرار دارد.

وی گفـت: به دلیل حوادث غیرمترقبه پایداری شبکه به میزان ۱۰۰ درصدی قابل تامین نیست بنابراین باید بیمارستان‌ها دارای دیزل (ژنراتور) اضطراری باشند که از ۱۲۴ بیمارستان در تهران، حدود ۱۰۰ بیمارستان دارای دیزل اضطراری هستند و بقیه چنین امکاناتی ندارند یا به ما اعلام نشده است.

صبوری در ادامه به ارائه خدمات غیرحضوری اشاره کرد و گفت: با شروع بیماری کرونا و با درخواست ستاد مدیریت بیماری کرونا، ما صد در صد برخی از خدمات را غیرحضوری کردیم و سالانه سی میلیون قبض کاغذی صادر و به صورت حضوری تحویل داده می‌شد که آن را حذف کردیم.