مسکوت ماندن نیروگاه تجدیدپذیر میان مرز ایران و افغانستان با ورود طالبان

سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از مسکوت ماندن نیروگاه انرژی تجدید پذیر میان مرز ایران و افغانستان با ورود دولت جدید طالبان خبر داد.


جعفر محمدنژاد سیگارودی سخنگوی ساتبا، با اشاره به آخرین وضعیت نصب توربین‌های بادی در میل نادر گفت: سال گذشته ۴ توربین ۲.۵ مگاواتی بادی در این نیروگاه نصب شده که برق تولیدی آن در آینده‌ای نزدیک وارد مدار شبکه می‌شود.
او با اشاره به برنامه نصب توربین‌های بادی در منطقه میل نادر تصریح کرد: علاوه بر ۴ توربین نصب شده، ۱۰ توربین بادی دیگر آماده حمل و نصب به منطقه بادگیر است که با بهره‌برداری از آن در مجموع ۳۵ مگاوات برق از نیروی باد وارد شبکه برق کشور خواهد شد.
سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق تصریح کرد: این منطقه یکی از بهترین نقاط دنیا برای تولید برق از انرژی باد است و قرار است امسال زیرساخت‌های تولید برق بادی در منطقه میل‌نادر با سرعت بیشتری توسعه یابد.
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به جزئیات توافق ایران و افغانستان پیرامون بهره‌برداری از کریدور بادی بین ۲ کشور، در سال گذشته گفت: مطابق این قرارداد پتانسیل سنجی آن بخشی از کریدور بادی بین ۲ کشور که در منطقه افغانستان واقع شده به عهده ایران است و در حال حاضر مقدمات شروع این فعالیت پیگیری می‌شود.
او با اشاره به اتفاقات افغانستان پیرامون نیروگاه بادی میان مرز ایران و افغانستان اضافه کرد: در حال حاضر این موضوع مسکوت مانده است و ما این آمادگی را داریم، بتوانیم این نیروگاه را در مرز ایران و افغانستان راه اندازی کنیم و گسترش دهیم.
سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در پایان گفت: آینده برق به سمت انرژی‌های تجدید پذیر می‌رود و باید این فناوری هرچه بیشتر و بهتر گسترش پیدا کند.