پیشنهادات مجلس برای عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جویی، تقویت تولیدات پراکنده در اقلیم‌های مختلف کشور، بازار خاموشی،استفاده از ظرفیت تهاتر با کشورهای همسایه و فراهم شدن امکان صادرات بخش خصوصی و تشویق آن ها را از راهکارهای عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان برشمرد.


مالک شریعتی‌نیاسر درباره تامین برق تابستان و تمهیداتی که باید اندیشیده شود، اظهار داشت: از سال‌های قبل موضوع کاهش مصرف و تشویق مصرف‌کننده به صرفه‌جویی برای جبران کمبود برق در زمان پیک تابستان مطرح بوده، این کار گرچه لازم اما کافی نیست. 

وی افزود: باید تقویت تولید پراکنده در اقلیم‌های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد، ترویج فرهنگ استفاده بهینه از برق کمک می‌کند بخشی از برق مورد نیاز پیک تابستان از شبکه سراسری تامین و چند درصدی بار از دوش شبکه برداشته و پیک مصرف کنترل شود. 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس استفاده از شبکه‌های هوشمند و برنامه‌ریزی دقیق در ساعات پیک را دیگر راهکار برشمرد و تصریح کرد: بازار خاموشی روشی است که می‌توان برای عبور از زمان پیک تابستان بکار بست، به این ترتیب افرادی که امکان دارند خاموشی برق خود را به افرادی که به برق نیاز دارند بفروشند، یعنی در این مکانیزم کسانی که به برق بیشتری در زمان پیک نیاز دارند اقدام به خرید برق از مصرف‌کننده حقیقی و حقوقیِ تجاری و صنعتی می‌کند. 

وی ادامه داد: بازار خاموشی زیرساخت‌هایی نیاز دارد از جمله اینکه کنتورها هوشمند شوند و زیرساخت بازار فراهم شود، وزارت نیرو هم از این پیشنهاد مجلس استقبال کرده و ما منتظریم که نتیجه را ببینیم تا بتوانیم از این روش جهت صفر شدن خاموشی استفاده کنیم.

شریعتی استفاده از ظرفیت تهاتر با کشورهای همسایه را از دیگر راهکارهای عبور از پیک تابستان عنوان کرد و گفت: اختلاف زمانی افزایش نیاز به برق با همسایگان مورد توجه قرار گیرد. 

 وی تاکید کرد: کاهش مصرف و افزایش تولید به تنهایی پاسخگو نیست، ما در کشور امکان افزایش تولید را داریم، اما بار کشور پایین است، صرفه اقتصادی ندارد که فقط بخاطر پیک تابستان نیروگاه‌های جدید احداث کنیم که در زمان غیرپیک قابلیت استفاده ندارند.

این نماینده مجلس در ادامه درباره افزایش نرخ خرید تضمینی جهت ترغیب به سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بیان داشت: مجلس دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد، جلسات متعددی در کمیته برق کمیسیون انرژی مطرح و دنبال کردیم که به مکانیزم خرید تضمینی از بخش خصوصی کمک کند. اما یکی از اقدامات که بخش خصوصی را ترغیب به تولید می‌کند، فراهم شدن امکان صادرات است، یعنی بخش خصوصی هزینه احداث نیروگاه و انتقال را پرداخت کند تا هم برق مورد نیاز داخل را تامین کند و هم در زمان غیرپیک بتواند صادرات داشته باشد.