چرا باتری برق متناوب را ذخیره نمی کند

در واقع، هر دستگاهی نمی‌داند AC چیست و DC چیست، آن‌ها فقط انرژی الکتریکی را می‌دانند. برخی از دستگاه‌ها می‌توانند انرژی الکتریکی را به انرژی دیگر و برخی دستگاه‌ها می‌توانند انرژی الکتریکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند. می‌توان گفت AC و DC اشکال مختلف انرژی الکتریکی هستند.

دلایل:
۱- ما AC را در باتری‌ها ذخیره نمی‌کنیم، زیرا AC قطبیت آن‌ها را با توجه به فرکانس آن‌ها تغییر می‌دهد. اگر فرکانس ۵۰ هرتز داشته باشد، قطبیت ۵۰ بار در ثانیه تغییر می‌کند؛ بنابراین در نیم سیکل مثبت، یک ولتاژ مثبت به باتری اعمال می‌شود و باتری شارژ می‌شود، اما در نیم سیکل منفی، یک ولتاژ معکوس به باتری اعمال می‌شود که باعث تخلیه سریع باتری می‌شود؛ بنابراین میانگین کل ولتاژ اعمال شده به باتری صفر خواهد بود و شارژ نمی‌شود.

۲- ما نمی‌توانیم AC را در باتری‌ها ذخیره کنیم، زیرا AC قطبیت آن‌ها را تا ۵۰ (وقتی فرکانس = ۵۰ هرتز) یا ۶۰ (وقتی فرکانس = ۶۰ هرتز) بار در ثانیه تغییر می‌دهد؛ بنابراین پایانه‌های باتری مدام تغییر می‌کنند، یعنی مثبت (+ve) منفی می‌شود (-Ve) و بالعکس، اما باتری نمی‌تواند پایانه‌های خود را با همان سرعت تغییر دهد، به همین دلیل است که ما نمی‌توانیم AC را در باتری‌ها ذخیره کنیم.

• باتری را می‌توان با منبع AC شارژ کرد اگر پایانه‌های باتری را با تغییر قطبیت منبع AC تعویض کنیم که زیاد امکان پذیر نیست.

• بنابراین باتری این خاصیت را دارد که الکترون‌ها می‌توانند یک صفحه را فقط در یک جهت در یک جهت به صفحه دیگر برسانند به همین دلیل باتری نمی‌تواند AC را ذخیره کند.