دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر – اسفند 1396

نیرو پارسه با نماییندگی رسمی و انحصاری شرکت سولارنوای آلمان

در دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ، بهره وری و صرفه جویی انرژی شرکت کرد

این نمایشگاه 2 تا 5 اسفند ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد