راه اندازی و بهره برداری نیروگاه ۲۵ مگاواتی تولید همزمان برق و حرارت در تنکابن اسفند 1396

نقش شرکت نیرو پارسه : سرمایه گذار و بهره‌بردار. این نیروگاه در شهر تنکابن در استان مازندران  احداث شده است.

راه اندازی نیروگاه تنکابن در اسفند 1396 به پایان رسید و هم اکنون بهره برداری آن آغاز گردیده است.