بازدید مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و مدیر طرح و برنامه شرکت نیرو پارسه از نیروگاه ۲۹ مگاوات فولاد سبا اصفهان