برنامه‌های نیرو پارسه برای نیمه نخست 1402

اهم برنامه‌های شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه برای نیمسال اول سال 1402 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه، بر اساس رویکرد برنامه محور گروه سرمایه گذاری خوارزمی، مدیرعامل شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه برنامه‌های این شرکت برای نیمسال اول سال 1402 را به این شرح اعلام کرد:

۱_ تولید 27 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در قالب قرارداد خرید تضمینی

۲_ تولید 65 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در قالب قرارداد هیأت تنظیم بازار

۳_ فروش 17 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در بازار برق

۴_ رصد بازار و شرکت در مناقصات تأمین مولد صنایع با هدف عقد قرارداد (خدمات مهندسی)

۵_ عقد قرارداد فروش قطعات نیروگاهی تا مبلغ 120 هزار یورو

۶_ کاهش مطالبات از برق منطقه­ای تا مبلغ 700 میلیارد ریال

انتهای پیام/