گردهمایی مدیران روابط عمومی شرکت های گروه سرمایه گذاری – 1401/03/28

گردهمایی مدیران روابط عمومی شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی،نشست هم افزایی و هم اندیشی مدیران روابط عمومی گروه، به میزبانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و با حضور آقای علیرضا قراگوزلو؛ مشاور رسانه ای مدیرعامل، آقای موسوی نیا؛ مدیر روابط عمومی شرکت خوارزمی و مدیران حوزه روابط عمومی شرکت های وابسته گروه سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد.
علیرضا قراگوزلو در جمع مدیران روابط عمومی شرکت ها، ضمن خوشامد گویی به مدیران، بر نقش و اهمیت وجود روابط عمومی در شرکت ها و ارتباط موثر و مداوم همه شرکت ها درحوزه خبر و روابط عمومی تاکید کرد. 

وی افزود: امروزه ارتباط با رسانه ها به اقتضای نیاز هر شرکت و سازمان، متفاوت است و از مدیران انتظار می رود با در نظر گرفتن نیازهای شرکت، با رسانه های مرتبط در حوزه کاری هر شرکت مرتبط شوند. وی همچنین در خصوص اهمیت سایت شرکت های گروه گفت: سایت هر شرکت، ویترین آن شرکت و روابط عمومی آن شرکت است و انتظار می رود شرکت ها در بروز رسانی سایت و اخبار مرتبط با خودشان، مصمم و پیگیر باشند. 

همچنین سید محمد موسوی نیا در این جلسه بر اهمیت نقش صداقت در روابط عمومی سازمان و جلب اعتماد مشتریان و سهامداران تاکید کرد و افزود: اخبار باید صادقانه و در جهت نیاز مخاطب باشند و مواردی رسانه ای شوند که از اجرایی شدن آن ها اطمینان داریم. چرا که اعتماد سهامداران و مشتریان، بزرگترین سرمایه هر شرکت است.

در ادامه مدیران روابط عمومی شرکتهای گروه در خصوص چگونگی ارتقای روابط عمومی در سازمان گفت و گو کردند.