نیروگاه ۲۵ مگاواتی (CHP) مگاتوان سیستم خاورمیانه

شهرستان نور مازندران

 نقش شرکت نیرو پارسه : تأمین کننده ماشین آلات

 مدل مولد : گازسوز HYUNDAI مدل 18H35/40GV

 توان الکتریکی مولد : 8/3 MW

 تعداد مولد : 3 دستگاه

 مصرف حرارت : تأمین آب گرم

 محل نصب : شهرستان نور (استان مازندران)