برنامه های آتی شرکت

  • سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه مقیاس کوچک در بابلسر
  • سرمایه‌گذاری در تولید انرژی پاک از جمله انرژی خورشید
  • ایجاد زنجیره تامین مواد و قطعات یدکی مولدهای نیروگاه‌های مقیاس کوچک