نصب و راه‌اندازی

شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه  جهت حفظ کیفیت و سرعت کاری پروژه ها، اقدام به عقد قراردادهای

سرویس و نگهداری دوره ای با شرکت های مختلف نموده است که در حال حاضر شرکت های بسیاری از این خدمات بهره مند می گردند.

نصب و راه اندازی اولیه:

راه اندازی و آغاز اولیه موتور ژنراتورها به صورت رایگان بر عهده شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه  خواهد بود.

مراحل نصب و راه اندازی پس از بازدید و ارزیابی سایت اعلام می گردد.

  1. طراحی سایت پلان(Site Plan)

  2. طراحی نقشه محوطه

  3. طراحی نقشه معماری

  4. طراحی نقشه اسکلت فلزی

  5. طراحی نقشه‌های فونداسیون ماشین‌آلات و تجهیزات

  6. طراحی مسیر لوله‌ها (Pipe Rack)

  7. طراحی نقشه‌های As Built

  8. استقرار مولدها

  9. نصب تجهیزات نیروگاه

  10. نصب سیستم‌های ایمنی و اخطار